Toyota เตรียมใช้งานแบตเตอรี่แบบ Solid-State ภายในปี 2020

เทรนด์ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ต่างก็มุ่งหน้าไปสู่รถยนต์ที่ปล่อยไอเสียให้น้อยลงทั้งนั้น ดังนั้นรถยนต์ที่มีการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น Hybrid, Plug-in Hybrid หรือ รถยนต์ไฟฟ้า จึงได้รับความนิยมในการผลิตมากขึ้น และส่วนสำคัญที่จะมีผล