Mercedes-Benz ประกาศชัด จะมีรุ่นใหม่เป็นรถไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

หลังจากการเปิดตัว Sub Brand “EQ” ที่จะมีเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นของ Mercedes-Benz ไปแล้ว ทำให้เห็นความเอาจริงเอาจังของค่ายจากเมืองเบียร์ว่าจะเดินไปสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัว ล่าสุดได้ประกาศแผนว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้น