Subaru อาจมี PHEV ในปีหน้า และมีรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2021

กระแสเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง หลายค่ายต่างก็เริ่มทยอยปล่อยข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางแบรนด์ตราดาวลูกไก่ Subaru มีข่าวเล็ดลอดออกมาบ้างแล้วว่า อาจจะมีรถยนต์ใหม่ที่เป็นแบบ Plug-in hybrid ภายในป