BMW อัพเดทข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้า i3 และเผยโฉม i3s

โดย BMW i3 เพิ่มสีใหม่ขึ้นมาให้เลือกอีก 2 สี ไฟรอบคันใช้แบบ LED ทั้งหมด มีการปรับการตกแต่งภายนอกในบางจุด มีการใช้ที่หุ้มเบาะแบบใหม่ รวมทั้งแบตเตอรี่ขนาดที่ใหญ่กว่าเดิม จากเดิมเป็นขนาด 23 กิโลวัตต์ชั่วโมง ให้กลายเป็นขนาด 33 กิโลวัตต์ชั่