VERA V1 โฉมหน้าใหม่………รถไฟฟ้าแบรนด์แรกแห่งดินแดนสยาม

ในที่สุดความฝันที่คนไทยจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รู้ใจและตรงความต้องการนั้น เกิดขึ้นแล้ว เมื่อ VERA Automotive บริษัทรถยนต์ที่ดำเนินงานโดยคนไทย 100 % ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท พร้อมลงสนามตลาดรถไฟฟ้าเมืองไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการแนะนำ