Daimler มุ่ง EV หยุดจำหน่ายพลังขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน สำหรับ Smart คันจิ๋ว ในอเมริกาและแคนาดา

Daimler มุ่ง EV หยุดจำหน่ายพลังขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน สำหรับ Smart คันจิ๋ว ในอเมริกาและแคนาดา ibcbetonline.org รายงานล่าสุด Daimler มุ่งแนวทางรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หยุดปล่อยรถยนต์ Smart ขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมัน ในอเมริกาและแคนาดา สำหรับ