Express Plus สถานีเติมไฟรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าใหม่ ชาร์จให้วิ่งได้ไกลในเวลาไม่กี่นาที

ปัญหาสำคัญของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันคือ เราต้องใช้เวลานานในการชาร์จไฟแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 1 – 8 ชั่วโมงเพื่อให้รถยนต์วิ่งได้ไกลเพื่อให้ถึงจุดหมายได้ แต่ล่าสุดได้มีผู้ให้บริการรายใหม่ เตรียมติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ใช้เวลาเพียงไ