BMW i8 รถสปอร์ตแห่งอนาคต

บีเอ็มดับเบิลยู i8 พร้อมแล้วที่จะปฏิวัติวงการรถในระดับเดียวกัน ในฐานะรถสปอร์ตรุ่นแรกที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและระดับการสร้างมลภาวะเทียบเท่ารถยนต์ขนาดเล็ก อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นลิตร/100 กม.ในสภาวะรวม: 2.1 ระดับการปล