รถยนต์ไฟฟ้า กับพลังงานทางเลือกยุค 4.0

เปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า กับพลังงานทางเลือกยุค 4.0 นวัตกรรมรถใหม่ในยุคนี้เริ่มมีการพัฒนาเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือใช้แบตเตอรี่เป็นกลไกสำคัญในการสำรองไฟค่ายรถยนต์ต่างพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นกว่า