Smart ForTwo Electric Drive

Smart ForTwo Electric Drive ราคาเริ่มต้น 903,000 บาท (25,750 เหรียญสหรัฐ) รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว สามารถเดินทางได้ไกล 109 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน EPA) และต้องชาร์จไฟเป็นเวลาถึง 5.5 ชั่วโมง แต่เจเนอเรชั่นใหม่ที