Smart ForTwo Electric Drive

Smart ForTwo Electric Drive

Smart ForTwo Electric Drive
Smart ForTwo Electric Drive

ราคาเริ่มต้น 903,000 บาท (25,750 เหรียญสหรัฐ)

รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว
รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว

รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว สามารถเดินทางได้ไกล 109 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน EPA) และต้องชาร์จไฟเป็นเวลาถึง 5.5 ชั่วโมง แต่เจเนอเรชั่นใหม่ที่เพิ่งเผยโฉมในยุโรประบุว่าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเป็น 160 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) และลดเวลาชาร์จไฟลงเหลือ 2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น