Smart ForTwo Electric Drive

Smart ForTwo Electric Drive

ราคาเริ่มต้น 903,000 บาท (25,750 เหรียญสหรัฐ)

รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว สามารถเดินทางได้ไกล 109 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน EPA) และต้องชาร์จไฟเป็นเวลาถึง 5.5 ชั่วโมง

แต่เจเนอเรชั่นใหม่ที่เพิ่งเผยโฉมในยุโรประบุว่าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเป็น 160 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) และลดเวลาชาร์จไฟลงเหลือ 2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น