ไข้รากสาดใหญ่ ภัยร้ายคร่าชีวิต “มันนิ” ซาไกแห่งเขาบรรทัด

เผยชนเผา “มันนิ” ซาไกแห่งเขาบรรทัดพัทลุง กำลังเผชิญกับกาคุกคามของไข้รากสาดใหญ่ในรอบ1เดือน ตายแล้ว 2 ป่วยอีกกว่า 24 ราย คาดสาเหตุมาจากปักหลักรอรรับอาหารอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนย้ายหากินแบบบรรพชน

ที่บิรเวณริมป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ท้องที่ บ้านโหล๊ะหาร ม.7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน พร้อมชาวบ้านและ ญาติกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ หรือซาไก ที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุง ตรัง สตูล ได้ร่วมกันฝังร่างเฒ่าลอย หรือนายลอย รักษ์ป่าบอน อายุ 65 ปี ชาวมันนิที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านป่า ได้ป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่ และเสียชีวิตลงเป็นรายที่2 หลังป่วยมานานเกือบ1 เดือนเต็ม แม้แพทย์พยายามช่วยชีวิต แต่ก็สุดจะเยียวยาจากอาการป่วยไข้ดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โรคไข้รากสาดใหญ่ ทำให้เด็กชาวมันนิเสียชีวิตไปแล้ว1 ราย ส่งผลให้ในช่วงเดือนเดียวนี้ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2 ราย

สำหรับอาการป่วยจากโรค ชาวมันนิ หรือที่คนทั่วไปรู้จักว่า “กลุ่มซาไก” ชนเผ่าพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุง ท้องที่ หมู่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน ยังพบผุ้มีอาการป่วยอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ป่วยไปแล้ว24 ราย และนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าบอนอีก2 ราย โดยโรคไข้รากสาดใหญ่ เป็นโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรีย จากแมลงในป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าตัวไร ผู้ป่วยจะมีไข้ และอาการปวดเมื่อย ไอ เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

ส่วนสาเหตุที่ชาวมันนิป่วยนั้น น่าจะมาจากการไม่เคลื่อนย้ายถิ่นเหมือนสมัยก่อน และอยู่ประจำที่เป็นเวลานานหลายเดือน เนื่องจากรอรับสิ่งของที่บริจาคจากชาวบ้านเพียงอย่างเดียว จนทำให้สุขภาวะแย่ลง เพราะบริโภคอาหารเมือง ที่มีสารพิษมากเกินไปจนขาดภูมิคุ้มกัน ร่างกายอ่อนแอ ต่างจากอดีตเมื่อ10-15 ปีที่ผ่านมา