รถพลังงานไฟฟ้าราคา?

แน่นอนว่าราคาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะต้องมีราคาที่แพงกว่ารถยนต์ในที่เครื่องยนต์ธรรมดา แต่หากซื้อไปแล้วรับรองได้เลยว่าจะประหยัดเงินค่าชาร์ตแบตไฟฟ้าน้อยกว่าการเติมน้ำมันแน่นอน

จุดเด่น-จุดด้อย ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า – Grand Prix Online

ราคาของรถพลังงานไฟฟ้ามีราคาสูงกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ถึงแม้ว่าจะมีแรงจูงใจจากรัฐบาลในหลายประเทศ เหตุผลหลักคือราคาต้นทุนที่สูงของแบตเตอรี่ จากการสำรวจของ Nielsen สำหรับ Financial Times ในปี ค.ศ.2010 พบว่าผู้ซื้อรถชาวอเมริกันจำนวน 65% และผู้ซื้อรถชาวอังกฤษประมาณ 76% ไม่ยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนที่มากกว่าสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับราคาของรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
บริษัทผลิตรถพลังงานไฟฟ้า Tesla Motors ได้ใช้แบตเตอรี่ขนาด laptop สำหรับรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีราคาถูกกว่าประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ของผู้ผลิตรายอื่น
อนึ่ง รถยนต์ประหยัดพลังงานประเภท Hybrid Electric Car, Fuel Cell Powered Car, และ Electric Powered Car เสียภาษีในอัตราร้อยละ

A Tale of Two Electric Vehicle Charging Stations: Drafting Lessons for the  New Eligibility Reality