ผลการวิจัยพบว่า รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกกว่ารถยนต์ปกติในปี 2025

ถ้าถามคนที่ใช้รถยนต์ในปัจจุบันว่า อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าไหม คาดว่าเกินครึ่งน่าจะตอบว่าอยากใช้ แต่ถ้าเจอราคาขายเข้าไปคงจะถอยกรูดกันเป็นแถบ แล้วทนใช้รถยนต์แบบเครื่องยนต์เดิมกันต่อไป เพราะปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีราคาสูงอยู่ แต่ผลวิจัยล่าสุดได้บอกว่า ในปี 2025 นี้ รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาจำหน่ายถูกกว่ารถยนต์แบบใช้น้ำมันแน่นอน ibcbetonline.org

ผลการวิจัยนี้มาจาก Bloomberg New Energy Finance ได้บอกว่า ปัจจัยหลักที่ยังคงทำให้รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแบบ Plug-in Hybrid หรือแบบ Electric Vehicle (รถยนต์ไฟฟ้าล้วน) ยังคงมีราคาสูงกว่ารถยนต์แบบที่ใช้น้ำมัน เนื่องมาจากราคาของแบตเตอรี่ที่ยังคงสูงอยู่ แต่จากแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น ราคาของแบตเตอรี่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าราคาจะลดลงได้ถึง 77% เมื่อถึงปี 2030 เมื่อเทียบกับราคาของปี 2016 ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า รถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในปี 2025 จะเริ่มมีราคาจำหน่ายถูกกว่ารถยนต์แบบใช้น้ำมันที่สหรัฐฯและยุโรป เมื่อเทียบกับรถยนต์ในระดับเดียวกัน

ส่วนค่ายรถอย่าง Renault เอง ก็คาดว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อและใช้งานรถยนต์แบบไฟฟ้า จะมีราคาถูกกว่ารถยนต์แบบน้ำมันภายในปี 2020 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ถูกลงได้มาจาก 2 อย่างคือ เทคโนโลยีในการผลิตที่ดีขึ้น และกำลังการสั่งซื้อที่มีมากขึ้น เลยทำให้ราคาของแบตเตอรี่จึงมีราคาลดลงได้อย่างต่อเนื่อง